Будівництво приватного будинку в Домінікані

16.02.2017

Програма з англійської мови 4 клас Пояснювальна записка до робочої програми умк «Enjoy English» для 4 класу

Робоча програма з англійської мови 4 клас

Пояснювальна записка до робочої програми

УМК «Enjoy English» для 4 класу.

Справжня робоча програма розроблена стосовно до авторській навчальній програмі «EnjoyEnglish» для 2-9 класів загальноосвітніх установ М. З. Биболетовой М. З. Трубаневой Н.Н. Робоча програма орієнтована на використання підручника М. З. Биболетовой, а також додаткових посібників: для вчителя (книга для вчителя до підручника з англійської мови для початкової школи, М. З. Биболетова, 2007), для учнів робочий зошит до підручника англійської мови для початкової школи, 2007).

Справжня робоча програма враховує спрямованість ^ 4-х класів. в яких буде здійснюватися навчальний процес, де учні знаходяться на ранній ступені навчання іноземної мови.

Згідно з чинним в ліцеї навчальним планом, робоча програма передбачає такі варіанти організації процесу навчання:

• у всіх четвертих класах передбачається навчання в обсязі 2 годин;

У відповідності з цим реалізується:

авторська навчальна програма «EnjoyEnglish» для 2-9 класів загальноосвітніх установ М.З. Биболетовой М. З. Трубаневой Н.Н.

На підставі примірних програм Міносвіти РФ, що містять вимоги до мінімального обсягу змісту освіти з англійської мови, реалізується програма базисного рівня в 4 класу.

З урахуванням рівневої специфіки класів вибудувана система навчальних занять, спроектовані цілі, завдання, очікувані результати навчання, що представлено в схематичній формі нижче.

Календарно-тематичний план передбачає різні варіанти дидактико-технологічного забезпечення навчального процесу. Зокрема:

• у четвертих класах (початковий рівень) дидактико-технологічне оснащення включає

— підручника « EnjoyEnglish 4 » Биболетовой М. З. 2006р,

а також додаткових посібників:

-книга для вчителя/Биболетова М. З.,2008р;

-книга для учнів/Биболетова М. З.,2006р;

-дидактичні матеріали (система вправ, представлена в робочому зошиті);

-контрольні завдання;

-магнітофон;

-аудіокурс: аудіокасета з текстами і вправами для аудіювання.

Для інформаційно-комп’ютерної підтримки навчального процесу передбачається використання наступних програмно-педагогічних засобів, реалізованих за допомогою комп’ютера:

CD «Кліффорд вчиться читати по-англійськи»

CD «Англійська мова від A до Z»

CD « English+Kids»

CD «TripleplayPlus»

Вимоги до рівня підготовки учнів 4 класу:

повинні знати:

— алфавіт, букви, основні буквосполучення, звуки мови, що вивчається,

— особливості інтонації основних типів речень, назви країни мови, що вивчається, її столиці; назви найбільш відомих персонажів дитячої літератури; напам’ять римовані твори дитячого фольклору (доступні за змістом і формою)

повинні вміти:

— розуміти на слух мовлення вчителя, однокласників, основний зміст текстів з опорою на зорову наочність;

— брати участь в елементарному етикетної діалозі;

— розпитувати співрозмовника, задаючи прості питання і відповідати на запитання співрозмовника;

— коротко розповідати про себе, свою родину, друга;

— складати невеликі описи предмета, картинки за зразком;

— читати вголос текст, побудований на вивченому мовному матеріалі, дотримуючись правил вимови і відповідну інтонацію;

— читати «про себе», розуміти основний зміст невеликих текстів, доступних за змістом і мовним матеріалом, користуючись у разі необхідності двомовним словником;

— списувати текст англійською мовою, виписувати з нього й вставляти в нього слова у відповідності з контекстом;

володіти компетенціями: комунікативної, рефлексивної, ціннісно – орієнтаційного;

здатні вирішувати такі життєво-практичні завдання: усно спілкуватися з носіями англійської мови, розвивати дружнє ставлення до представників інших країн; долати психологічні бар’єри у використанні іноземної мови як засобу спілкування; ознайомитися з дитячим закордонним фольклором і доступними зразками дитячої художньої літератури на іноземній мові; більш глибоко усвідомлювати деякі особливості рідної мови.

Мета. забезпечити розвиток особистості дитини, її мовних здібностей, уваги, мислення, пам’яті і уяви,

-розвинути навички спілкування іноземною мовою з урахуванням мовних можливостей та потреб молодших школярів: елементарні комунікативні уміння в говорінні, аудіюванні, читанні та письмі;

-створити умови для комунікативно-психологічної адаптації молодших школярів до досліджуваного мови та подолання надалі психологічних бар’єрів у використанні іноземної мови як засобу спілкування, для розвитку мотивації до подальшого оволодіння іноземною мовою;

-формувати елементарні лінгвістичні уявлення, розвивати мовні, інтелектуальні, пізнавальні здібності молодших школярів, а також загальнонавчальні вміння;

-прилучати дітей до нового соціального досвіду з використанням іноземної мови: ознайомити молодших школярів із світом зарубіжних однолітків, з закордонним дитячим фольклором і доступними зразками художньої літератури, виховувати доброзичливе ставлення до представників інших країн.

^ Основними цілями є:

-розвиток мовленнєвої компетенції (активізація навичок говоріння за темою, навичок аудіювання, навичок читання текстів, навичок письма) (*) ;

-розвиток мовної компетенції (вивчення нової лексики за темами, повторення часу PresentSimple, структури thereis/thereare, презентація та відпрацювання часу FutureSimple, PastSimple) (+);

— розвиток соціокультурної компетенції (знайомство учнів з Британією, історією і культурою країни) (=) ;

^ Дидактична модель навчання. пояснювально-иллюстрационная, особистісно-орієнтована педагогічна ситуація.

Завдання: 1) вивчити нову лексику за темами: мій дім, школа, погода, спорт, моя сім’я, місто і село, країни та національності;

2)вивчити граматичний час FutureSimple, PastSimple, утворення ступенів порівняння;

3)навчити розуміти мовлення вчителя, однокласників, основний зміст полегшених, доступних за обсягом текстів з опорою на зорову наочність;

4)удосконалювати навички складання усного повідомлення за темами;

5)удосконалювати навички складання письмового повідомлення за темами.

Рівень засвоєння: репродуктивно-продуктивний, творчий.

Календарно — тематичне планування 4 клас

Короткий опис статті: написати про свою сім’ю англійською мовою Тип: Програма; Розмір: 283.46 Kb.; Н. Робоча програма орієнтована на використання підручника М. З. Биболетовой, а також додаткових посібників: для вчителя (книга для вчителя до підручника з англійської мови для початкової школи, М. З. Биболетова, 2007), для учнів робочий зошит до підручника англійської мови для початкової школи, 2007)

Джерело: Програма з англійської мови 4 клас Пояснювальна записка до робочої програми умк «Enjoy English» для 4 класу

Також ви можете прочитати