Договір підряду з фізичною особою

23.09.2015

Договір підряду з фізичною особою

Договір підряду відноситься до договорів цивільно-правового характеру, що відрізняє його від трудових договорів. Предметом такого договору є кінцевий результат праці. В якості сторін договору виступають підрядник (виконавець) і замовник.

У відповідності з умовами договору підряду з фізичною особою (не підприємцем) підрядник зобов’язується виконати якусь роботу для замовника. Укладення договору підряду проводиться шляхом досягнення між сторонами угоди щодо предмету договору (певної роботи або послуги) і терміни її виконання.

При цьому підрядник має право вибирати умови виконання роботи, одночасно несучи відповідальність за її результат. Винагорода підряднику виплачується після того, як робота виконана і прийнята замовником.

Договір підряду за участю фізичної особи може бути укладений як у письмовій, так і в усній формі. Однак слід мати на увазі, що якщо оплата за договором буде, як мінімум в 10 разів перевищувати встановлений законом МРОТ, то договір підряду повинен бути вчинений у простій письмовій формі.

ДОГОВІР ПІДРЯДУ

на виконання робіт (фізичною особою)

__________________________________________, іменоване надалі Замовник, в особі____________, діючого на підставі_____________________, з одного боку, і______________________________, іменований надалі Підрядник з іншого боку, уклали даний договір про наступне:

I. Предмет договору

1. Підрядник зобов’язується:

1.1. Підрядник зобов’язаний виконати своїми силами для передачі організації продукцію або виконати послуги у зазначені договірні терміни.

1.2. Здати продукцію, що відповідає вимогам діючих стандартів і технічних умов в упакованому або затареному вигляді;

пред’явити звіт про виконані послуги.

1.3. Забезпечити дбайливе ставлення до обладнання, пристосувань, інструментів, а також до сировини і матеріалів, переданих підряднику адміністрацією підприємства для виробництва продукції (надання послуг).

1.4. Погашати аванс при здачі продукції у розмірі_____% вартості кожної партії здаваної продукції аж до повного його погашення.

1.5. Дотримуватися правил внутрішнього трудового розпорядку (якщо робота проводиться на підприємстві).

1.6. Підрядник зобов’язаний своєчасно попередити адміністрацію підприємства:

— про непридатність або недоброякісність сировини, матеріалів,

— обладнання і т. д. отриманих від адміністрації підприємства;

— про інших, не залежних від підрядчика обставин, які можуть вплинути на якість і строки виготовлення виробів (виконання послуг).

2. Адміністрація підприємства зобов’язується:

2.1. Надавати сировину (матеріали, механізми, пристосування, інструменти тощо), необхідне для роботи:

2.2. Ознайомити підрядника з вимогами діючих стандартів і технічних умов на виготовлену продукцію (надані послуги).

2.3. За бажанням підрядника видати йому аванс у розмірі 10% від суми договору на виготовлену продукцію (наданих послуг).

2.4. Прийняти продукцію (або звіт про виконані послуги), вироблену згідно з договором, в обумовленому кількості, якості та в терміни.

Приймання продукції (звіту про послуги) провадиться_____________

2.5. Доставити підрядникові у встановлені терміни тару в кількості_____________________________ з обов’язковим подальшим її поверненням.

2.76. Здійснити оплату продукції (послуг) ______________________ у такі строки_______________

2. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ ЗА ВИГОТОВЛЕНІ ВИРОБИ (ЗРОБЛЕНІ ПОСЛУГИ) І ВИКОНАННЯ ДОГОВОРУ

1. Адміністрація організації оплачує прийняту від підрядника продукцію (послуги) за цінами згідно з домовленістю.

2. Непридатні до реалізації вироби не приймаються підприємством і оплаті не підлягають. В цих випадках з підрядника стягується вартість витраченого сировини і матеріалів, переданих йому підприємством для виробництва продукції.

3. При неповерненні тари і матеріалу для упаковки підрядник сплачує підприємству її вартість.

4. Договір може бути змінений або розірваний за згодою сторін.

5. Підрядник, який отримав аванс і не виконав зобов’язання цього договору, зобов’язаний повернути підприємству отриманий аванс.

3. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

1. Матеріальна відповідальність сторін за невиконання або неналежне виконання зобов’язань за договором визначається згідно з цивільним законодавством.

4. ДОДАТКОВІ УМОВИ

6. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Справжній договір складено у двох примірниках.

2. Сторони зобов’язуються письмово повідомляти одна одну про зміни юридичної адреси.

3. Договір діє з моменту підписання________________.

Юридичні адреси сторін:

Договір підряду з фізичною особою

Договір підряду з фізичною особою
Штатний розклад

Договір підряду з фізичною особою
Колективний договір

Короткий опис статті: розцінки на електромонтажні роботи 2014 Договір підряду, договір будівельного підряду, договір підряду зразок, договір підряду з фізичною особою, договір підряду на виконання робіт, робота за договором підряду, розірвання договору підряду, строк договору підряду, скачать договір підряду, договір побутового підряду, договір підряду бланк, трудовий договір підряду, договір підряду ремонт, умови договору підряду, укладення договору підряду, форма договору підряду, типовий договір підряду, договір будівельного підряду зразок, акт виконаних робіт, договір підряду, претензія за договором підряду, договір підряду страхові внески, оплата за договором підряду, угоду до договору підряду, договір підряду фсс, стягнення за договором підряду, цивільний договір підряду, приклад договору підряду, сторони договору підряду, облік договорів підряду, внески за договором підряду, додаткову угоду до договору підряду, податки за договором підряду, виконання договору підряду. Договір підряду, договір будівельного підряду, договір підряду зразок, договір підряду з фізичною особою, договір підряду на виконання робіт, робота за договором підряду, розірвання договору підряду, строк договору підряду, скачать договір підряду, договір побутового підряду, договір підряду бланк, трудовий договір підряду, договір підряду ремонт, умови договору підряду, укладення договору підряду, форма договору підряду, типовий договір підряду, договір будівельного підряду зразок, акт виконаних робіт, договір підряду, претензія за договором підряду, договір підряду страхові внески, оплата за договором підряду, угоду до договору підряду, договір підряду фсс, стягнення за договором підряду, цивільний договір підряду, приклад договору підряду, сторони договору підряду, облік договорів підряду, внески за договором підряду, додаткову угоду до договору підряду, податки за договором підряду, виконання договору підряду.

Джерело: Договір підряду з фізичною особою

Також ви можете прочитати