Інструкція з охорони праці для електрика в школі

14.09.2015

Інструкція з охорони праці для електрика в спортивній школі

ІНСТРУКЦІЯ №___

з охорони праці для електрика

1. Загальні вимоги охорони праці

1.1. До самостійної роботи електриком допускаються особи у віці не молодше 18 років, що пройшли відповідну підготовку, в тому числі на групу електробезпеки не нижче III, а також не мають протипоказань за станом здоров’я.

1.2. Особи, допущені до роботи електриком, повинні проходити обов’язковий медичний огляд та інструктаж з охорони праці.

1.3. Особи, допущені до роботи електриком, зобов’язані дотримуватися правил внутрішнього трудового розпорядку, встановлені режими праці та відпочинку.

1.4. При обслуговуванні електроустановок можливий вплив на працівників наступних небезпечних виробничих факторів:

— ураження електричним струмом під час дотику до струмоведучих частин без засобів індивідуального захисту, а також при несправності ізоляції або заземлення;

— травми при падінні з висоти під час роботи з використанням драбин або сходів.

1.5. Особам, які обслуговують електроустановки, повинні видаватися засоби індивідуального захисту: діелектричні рукавички, покажчик напруги, інструмент з ізольованими ручками, діелектричний килимок.

1.7. Про кожний нещасний випадок з працівником потерпілий або очевидець нещасного випадку зобов’язаний негайно повідомити адміністрації школи.

1.8. У процесі роботи електрик зобов’язаний дотримуватися правил використання засобів індивідуального захисту, особистої гігієни, тримати в чистоті робоче місце.

1.9. Особи, що допустили невиконання або порушення інструкції з охорони праці, притягуються до дисциплінарної відповідальності відповідно до правилами внутрішнього трудового розпорядку і, при необхідності, підлягають позачерговій перевірці знань норм і правил охорони праці.

2. Вимоги охорони праці перед початком роботи

2.1. Підготувати до роботи засоби індивідуального захисту, перевірити їх справність і відсутність зовнішніх пошкоджень.

2.2. Переконатися в наявності та цілісності заземлювальних провідників корпусів обслуговуваних електроустановок.

2.3. Зняти напругу з ділянки електричного ланцюга, електроустановки, що підлягають обслуговуванню чи ремонту і повісити на отключающее пристрій попереджувальний плакат «Не включати — працюють люди».

3. Вимоги охорони праці під час роботи

3.1. Обслуговування і ремонт електроустановок проводити за наказом (розпорядженням) директора школи у відповідності з переліком видів робіт, виконуваних в порядку поточної експлуатації електроустановок.

3.2. Залучати учнів до обслуговування та ремонту електроустановок забороняється.

3.3. Не торкатися проводів і інших струмоведучих частин, що знаходяться під напругою, без засобів індивідуального захисту.

3.4. Наявність напруги в мережі перевіряти тільки покажчиком напруги.

3.5. Перегорілі плавкі вставки, заміняти тільки на калібровані на номінальну для даної мережі навантаження при знятій напрузі.

3.6. Очищення світильників від пилу повинна проводитися: у кабінетах, залах — не рідше двох разів на рік, у навчальних майстерень та спортивних залах — не рідше двох разів в місяць.

3.7. Роботи з обслуговування та ремонту електроустановок з використанням драбин і сходів проводити двома особами. Драбини та драбини повинні бути випробувані і їх нижні кінці обладнані гумовими або сталевими наконечниками, при цьому забороняється: працювати з двох верхніх сходинок, ставити їх на хитке, нестійке підставу, прив’язуватися запобіжним поясом до східцями.

4. Вимоги охорони праці в аварійних ситуаціях

4.1. У разі порушення або несправності заземлення корпусу електроустановки припинити роботу і усунути виниклу несправність.

4.2. У разі замикання і загоряння електропроводки негайно відключити живлення електроустановки, а полум’я гасити піском, вуглекислотним або порошковим вогнегасником.

4.3. При ураженні електричним струмом негайно вимкнути напругу і при відсутності дихання та пульсу у потерпілого, зробити йому штучне дихання і непрямий масаж серця до відновлення дихання і пульсу, при необхідності відправити потерпілого в найближчу лікувальну установу і повідомити про це адміністрацію школи.

5. Вимоги охорони праці після закінчення роботи

5.1. Переконатися в безпеці подачі напруги та включити отключающее пристрій.

5.2. Привести в порядок робоче місце, закрити на замки електричні щити.

5.3. Прибрати на місце інструмент, засоби індивідуального захисту і ретельно вимити руки з милом.

Короткий опис статті: школа електрика Інструкція з охорони праці для електрика в спортивній школі. Джерело: Інструкція з охорони праці для електрика в школі

Також ви можете прочитати