Технік-Електрик (Обовязки, Опис Роботи, Вакансії, Посадова Інструкція і

16.02.2017

Технік-Електрик (Обов’язки, Опис Роботи, Вакансії, Посадова Інструкція і Відповідальність)

Оцінка користувачів:Технік-Електрик (Обовязки, Опис Роботи, Вакансії, Посадова Інструкція і
Технік-Електрик (Обовязки, Опис Роботи, Вакансії, Посадова Інструкція і
Технік-Електрик (Обовязки, Опис Роботи, Вакансії, Посадова Інструкція і
Технік-Електрик (Обовязки, Опис Роботи, Вакансії, Посадова Інструкція і
Технік-Електрик (Обовязки, Опис Роботи, Вакансії, Посадова Інструкція і
/ 3

Технік — електрик I категорії;

Технік — електрик II категорії;

Технік — електрик

Призначає на посаду техніка-електрика і звільняє від неї наказом директора підприємства.

Посадові обов’язки техніка-електрика

Технік-електрик забезпечує ефективну експлуатацію електрообладнання і засобів автоматизації. раціональне використання електроенергії з метою підвищення ефективності виробництва. переробки. зберігання і збуту продукції встановленої якості .

Технік-електрик бере участь у розробці планів електрифікації підприємства та графіків споживання електроенергії виробничими підрозділами та окремими об’єктами .

Технік-електрик розробляє та подає на затвердження головному енергетику підприємства графіки проведення профілактичних оглядів. технічного обслуговування і ремонту електрообладнання і засобів автоматизації, організує практичне виконання .

технік-електрик бере участь у розробці і впровадженні технічно обґрунтованих норм виробітку для електротехнічного персоналу. досягнень науки і передового досвіду експлуатації електрообладнання.

Технік-електрик бере участь у складанні замовлень на придбання нового електрообладнання. засобів автоматизації. контрольно — вимірювальних приладів. захисних засобів. інструментів. запасних частин.

Технік-електрик проводить приймально-здавальні і послеремонтные випробування електрообладнання та введення його в експлуатацію .

А також технік-електрик проводить роботи по діагностиці. огляду та експертизи електроустановок у складі спеціалізованих підрозділів. забезпечує зберігання електрообладнання і засобів автоматизації з дотриманням вимог діючих нормативних документів та рекомендацій заводів — виробників.

Технік-електрик складає акти на списання електрообладнання і засобів автоматизації і подає їх в установленому порядку на затвердження керівництву підприємства .

Технік-електрик бере участь в підведені підсумків діяльності електротехнічної служби підприємства, виявляє і усуває недоліки. проводить виховну роботу серед працівників електротехнічної служби підприємства. своєчасно розглядає їх пропозиції і скарги. приймає відповідні рішення.

Технік-електрик проводить інструктажі з охорони праці та забезпечує дотримання працівниками електротехнічної служби правил і норм охорони праці. виробничої санітарії та протипожежного захисту .

Технік-електрик забезпечує ведення передбаченої чинними нормативними документами технічної документації, складання звітів та подання їх керівництву підприємства в установленому порядку.

технік-електрик бере участь у підготовці і підвищенні кваліфікації електротехнічного персоналу.

Технік — електрик повинен знати:

Технік-електрик повинен знати закони. постанови. накази. розпорядження, рішення та інші нормативно — правові акти органів державної влади і місцевого самоврядування з питань своєї діяльності. чинні нормативні документи з питань будови і технічної експлуатації електроустановок споживачів .

Технік-електрик повинен знати правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів. правила користування електричною енергією.

Технік-електрик повинен знати основи підприємництва. менеджменту і маркетингу. основи охорони праці, екології. механіки машин і механізмів. теоретичні основи електротехніки. пристрій електричних машин і апаратів.

технік-електрик повинен знати електроніку і мікросхем техніку. технічні засоби зв’язку. контрольно — вимірювальні прилади та основи метрології. теоретичні основи автоматики .

Технік-електрик повинен знати основи електропривода та електропостачання. основи технічної експлуатації. діагностування електрообладнання.

Технік -електрик повинен знати правила і норми охорони праці. виробничої санітарії та протипожежного захисту .

Права техніка -електрика.

Технік-електрик має право знайомитися з проектами рішень керівництва підприємства з напрямком своєї діяльності .

Технік-електрик має право вносити керівництву пропозиції щодо вдосконалення роботи .

В межах своєї компетенції технік-електрик має право повідомляти про недоліки, виявлені в процесі його діяльності, та вносити пропозиції щодо їх усунення.

Технік-електрик має право звертатися до керівника підприємства сприяння у виконанні службових обов’язків за правилами, передбаченими в посадовій інструкції.

Відповідальність техніка-електрика.

Технік-електрик несе відповідальність за неналежне виконання або невиконання посадових обов’язків. передбачених посадовою інструкцією. в рамках. визначених чинним трудовим законодавством країни

Технік-електрик несе відповідальність за правопорушення. скоєні в процесі здійснення діяльності. в рамках. визначених чинним адміністративним. кримінальним і цивільним законодавством країни .

Технік-електрик несе відповідальність за завдання матеріального збитку, в рамках. визначених чинним трудовим і цивільним законодавством країни.

Короткий опис статті: посадова інструкція електрика tehnik-jelektrik (Objazannosti Opisanie Raboty Vakansii Dolzhnostnaja Instrukcija i Otvetstvennost)
Технік-Електрик (Обов’язки, Опис Роботи, Вакансії, Посадова Інструкція і Відповідальність) tehnik-jelektrik (Objazannosti Opisanie Raboty Vakansii Dolzhnostnaja Instrukcija i Otvetstvennost)Технік-Електрик (Обов’язки, Опис Роботи, Вакансії, Посадова Інструкція і Відповідальність)

Джерело: Технік-Електрик (Обов’язки, Опис Роботи, Вакансії, Посадова Інструкція і Відповідальність)

Також ви можете прочитати